LIMING logo

Masáže, joga a poradňa zdravého životného štýlu

Vedúca: Mgr. Karin Kováčiková

Reflexné (zonálne) masáže chodidiel sú založené na princípoch mikrosystémov, na poznaní, že ploska chodidla je vyjadrením celého organizmu. Pôsobením na konkrétne body, alebo plôšky tohto mikrosystému možno ovplyvňovať konkrétnu, zdanlivo nesúvisiacu oblasť, orgán či funkciu v organizme.
Na základe tejto „filozofie“ vznikli viaceré masérske „školy“, alebo smery, ktoré sa snažia prostredníctvom masáže mikrosystému liečebne vplývať na organizmus. Jedna z nich je používaná aj v našom zariadení. Prepracovaným systémom postupností a hmatov sa v nej pôsobí na presne vymedzené miesta na chodidlách, ktoré predstavujú konkrétne orgány a funkcie ľudského tela.
Po úvodnom uvoľnení chodidiel jemnou masážou trecím spôsobom nasleduje tzv. základná vyčisťovacia masáž. Jej cieľom je, okrem iného, pomôcť organizmu prečistiť sa a vylúčiť z tela toxíny. Preto sa stimulujú zóny prislúchajúce vylučovaciemu, tráviacemu a lymfatickému systému. Ďalej nasleduje stimulácia zón, ktoré súvisia s množstvom telesných orgánov, funkcií a systémov. Sú tu plôšky pre pohlavný systém, menštruačné ťažkosti, hemoroidy, prsníky, bránicu, mandle, slinné žľazy, mozog (veľký a malý mozog, hypofýza), čelové a nosové dutiny, trojklaný nerv, kostrový systém (chrbtica a kĺby), oči, uši, dýchací systém, trapézy, štítnu žľazu, prištítne telieska, pečeň, žlčník, srdce, slezinu, nadobličky, sexuálnu vitalitu, vysoký - prípadne nízky krvný tlak a pod..
Po prejdení celého tohto systému sa masáž ukončí uvoľňujúcim jemným trením chodidiel. Dominantným cieľom zónovej masáže je jej liečebný účinok. Stimuláciou reflexných plôch sa spúšťajú samoozdravné mechanizmy na nápravu problému, alebo udržanie orgánov a ich funkcií v kondícii. Zároveň je vhodné prehodnotiť a upraviť aj prípadné deštrukčné postoje a schémy konania, ktoré k problému viedli.
Ďalšia funkcia masáže je diagnostická. Problémovú zónu možno zistiť pohmatom, táto býva často aj bolestivá. Pri konzultácii s pacientom sa zväčša objasní vznik a príčina ťažkostí. Často človek zistí, že si daný stav spôsobuje sám nevhodným životným štýlom. Niekedy problém manifestujúci sa na ploche chodidla nemusí byť pociťovaný. Môže sa jednať o latentnú fázu, alebo genetickú dispozíciu. Reflexná masáž teda môže mať pre pacienta značný informačný význam.
Od zónových masáží sa očakáva aj preventívna funkcia. Pri ich pravidelnom vykonávaní môžu výrazne prispieť k udržiavaniu dobrej kondície všetkých orgánov, systémov a funkcií organizmu a zvyšovať tak ochrannú schopnosť imunitného systému. Podobne, ako časti a funkcie organizmu, aj reflexné plochy na chodidle navzájom úzko súvisia. Konkrétny problém sa málokedy vyskytne izolovane, a ak áno, zväčša je len otázkou času, kedy sa k nemu pridruží reťaz následkov, ktorá sa dá predvídať a odhaliť pri zistení problémovej zóny na chodidle. Vďaka súvislostiam medzi reflexnými plochami má kompletná zónová masáž chodidiel výrazný harmonizačný efekt aj na celý organizmus.
Všetky typy masáží sa vykonávajú na základe priamej platby podľa platného ponukového cenníka.

Reflexné zóny chodidiel