LIMING logo

Ambulancia chronickej bolesti

Ordinujúca lekárka: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.

Je pracoviskom zameraným na liečbu chronickej a nádorovej bolesti. V liečbe bolesti je základom interdisciplinárny prístup, ktorý koordinuje a riadi lekár s nadstavbovou atestáciou z algeziológie. K pacientovi máme prísne individuálny prístup podľa jeho vlastných potrieb. Ambulancia chronickej bolesti v rámci pracoviska LIMING s.r.o. má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Bolesť je nepríjemným zmyslovým a emocionálnym zážitkom, ktorý je spojený s potenciálnym alebo aj skutočným poškodením tkaniva. Bolesť výrazne mení život človeka– nielen utrpením, ale mení mu všetko: prácu, aktivity, životný štýl, zasahuje do rodiny, rozpočtu i psychickej pohody. Rozoznávame dva základné typy bolesti: bolesť akútnu a bolesť chronickú. Akútna bolesť je istým spôsobom „prirodzená“, veď každý z nás sa už určite porezal, popálil, trápil sa so zubným kazom či si snáď aj vyvrtol členok. Niekedy nás bolí všetko pričom sme si ani neublížili – to nám len naše telo hlási, že nás niečo „obchádza“- oznamuje nám napríklad nástup chrípky. Jednoducho povedané, akútna bolesť nás varuje a signalizuje nám, že máme telo ochrániť pred jeho ďalším poškodením. Akútna bolesť má teda pozitívny význam a má zdravie a život ochraňujúcu funkciu. Býva väčšinou náhla, má krátke trvanie, má zrejmú príčinu, jasný priebeh a po zahojení prestáva. Jej liečba nepredstavuje obyčajne žiaden zložitý rébus.
Horšie je to s bolesťou chronickou. Niekedy začína akútnym zranením alebo ochorením, no pretrváva, aj keď sa už priama príčina bolesti odstránila. Často sa nedá presne lokalizovať ani jednoznačne určiť jej príčina. Môže sa objavovať cyklicky, niekedy sa mení jej intenzita a vie potrápiť človeka aj dlhé roky. Dokáže urobiť v živote veľký zmätok, naruší medziľudské vzťahy, kontakty, ničí kariéru a z pacientov neraz robí depresívnych introvertov. Chronická bolesť sa nikdy nepovažuje za „normálny“ stav, na ktorý si treba zvyknúť ale chronickú bolesť je potrebné liečiť ! Aby to tak mohlo byť je predovšetkým potrebné zistiť jej pravú príčinu.

Z diagnostických metód okrem štandardných laboratórnych vyšetrení , RTG diagnostiky či konziliárnych vyšetrení používame aj nadštandardné diagnostické postupy. Z nich sa u nás vykonáva elektroakupunktúrna diagnostika podľa dr. Volla - EAV, podrobné vyšetrenie pohybového aparátu - kineziologický rozbor ako aj postupy tradičnej čínskej a ajurvédskej medicíny. Je to tímová práca a pacienti okrem známych farmakologických metód invazívnych aj neinvazívnych ( infúzie, injekcie, obstreky, predpisy liekov) sú na našom pracovisku ošetrovaní aj akupunktúrou a jej modifikáciami ( ušná akupunktúra., moxa, banky, magnety, homeosiniatria) ale aj akupresúrnymi a reflexnými masážami, REBOX-om a multifunkčnou dištančnou elektroterapiou prístrojom VAS 07. Pre pacientov s ťažkosťami s chrbticou je možné vyšetrenie a ošetrenie vo vertebrologickej ambulancii. V rámci zmeny životného štýlu, ktorý je dôležitou súčasťou terapie, vedieme pacientov k pohybovej aktivite ( joga, výchovná rehabilitácia, liečebná telesná výchova) ako aj k úprave stravovacích návykov v Poradni zdravého životného štýlu.

Trápia Vás chronické bolesti?