LIMING logo

Ambulancia akupunktúry, EAV, homeopatie a tradičnej čínskej medicíny

Ordinujúci lekári: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.,
                              MUDr. Vladimír Balogh

Akupunktúra:
Akupunktúra je súčasťou systému tradičnej čínskej medicíny, je jednou z najstarších liečebných metód, ktorú dnes používa viac než jedna tretina ľudstva. Jej základ vychádza z taoistickej filozofie o pôsobení ducha svetla TAO a jeho dvoch zložiek „jang“ a „jin“. Princíp „jang“ – červený drak – označuje všetko kladné a aktívne, kým princíp „jin“ – zelený drak označuje všetko chladné a pasívne. Harmónia zložiek „jang“ a „jin“ tvorí jednotu, u človeka a je prejavom zdravia. Ak vznikne prevaha jangu, dochádza aj k oslabeniu jinu, a opačne, pričom dochádza k poruche kolobehu životnej energie „čchi“ a následne aj k chorobe. Energia čchi prúdi v tele systémom dráh, ktoré tvoria spojnice presne určených bodov akupunktúry. Body sú spojené s vnútornými orgánmi a pri poruche orgánu a jeho funkcie sa body aktivizujú a stávajú citlivými na tlak. Ich podráždením možno pôsobiť liečebne na príslušný orgán a tým aj na celý organizmus.
Akupunktúra usmerňuje teda správny kolobeh životnej energie čchi a tým navodzuje rovnováhu princípov jin jang. Ide o fyziologickú liečbu, ktorá dokáže regulovať a usmerniť životné procesy a zvýšiť odolnosť a obranyschopnosť organizmu. Priaznivo liečebne pôsobí pri funkčných ochoreniach, alergiách, bolestivých a zápalových stavoch rôzneho pôvodu. Akupunktúra je súčasťou holistickej - celostnej medicíny, ovplyvňuje teda ľudský organizmus ako celok v jednote tela i duše. Na rozdiel od farmakoterapie nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky a s výnimkou stavov, kde je akupunktúra kontraindikovaná sa netreba obávať žiadnych komplikácii. Je bezpodmienečne nutné aby bola akupunktúra vykonávaná kvalifikovaným lekárom a vždy u vyšetreného pacienta. Ak sa akupunktúra vykoná vo včasnom štádiu ochorenia, dochádza k jeho odstráneniu a k úplnej obnove zdravia. U pokročilejších ochorení svojím protibolestivým, protizápalovým, posilňujúcim, upokojujúcim a regulačným pôsobením tvorí dôležitú súčasť komplexnej liečebnej starostlivosti. Akupunktúra dosahuje úspechy v liečbe asi u 350 rôznych ochorení. Z najdôležitejších uvádzame:
- Bolesti každého druhu: bolesti hlavy, zubov, tváre, chrbtice, kĺbov končatín, migrény, neuralgia trojklanného nervu
- funkčné a psychosomatické ochorenia: vredová choroba žalúdka a dvanástnika, dyskinézy žlčníka a žlčových ciest, arteriálna hypertenzia v I. a II. štádiu, impotencia, frigidita, bolestivá menštruácia, poruchy menštruačného cyklu, primárna sterilita, klimakterické ťažkosti, zvýšená únavnosť, celková telesná slabosť a malátnosť, managerská choroba
- Ochorenia vzniknuté v dôsledku oslabenej imunity: chronické zápaly a infekcie (dýchacie cesty, urogenitálny systém, akné, plesňové ochorenia) a iné.
- Alergie: astma, senná nádcha, atopický ekzém
- Vazoneurózy - funkčné poruchy prekrvenia končatín: (Raynaudov syndróm), zmena priepustnosti ciev v štruktúrach vnútorného ucha (Meniérova choroba)
- Neurologické ochorenia: tiky a spazmy tváre, periférna paréza tvárového nervu, neuralgia trojklanného nervu, bolesti pri spasticite po náhlej cievnej mozgovej príhode
- Ochorenia pohybového aparátu (funkčné aj štrukturálne) : vertebrogénne ochorenia, bolesti kĺbov končatín, bolestivé svalové spazmy - kŕče
- Psychické ochorenia: chronická nespavosť, neurózy, depresie, emočná vyčerpanosť, syndróm vyhorenia
- Stavy závislosti na alkohole, nikotíne a iných drogách. Liečba nadváhy a obezity.
Akupunktúra má aj výrazné preventívne pôsobenie. Toto je v súčasnosti zvlášť dôležité, keď sa zdravie stáva strategickou hodnotou človeka, a preto predchádzanie ochoreniu je jednoduchšie, rozumnejšie aj lacnejšie, ako jeho vlastná liečba či liečba komplikácií. Okrem samotnej akupunktúry sa na našom pracovisku vykonávajú aj jej viaceré modifikácie ako moxibuscia, bankovanie, ušná akupunktúra, farmakopunktúra, homeosiniatria, magnetoterapia. Liečbu akupunktúrou tiež dopĺňame aj viacerými rehabilitačnými postupmi. Z fyzikálnej terapie poskytujeme elektroliečbu (TENS, REBOX, multifunkčná dištančná elektroterapia prístrojom VAS 07), liečbu teplom – solux a v indikovaných prípadoch v rámci terapie vertebrogénnych ochorení vykonávame aj manipulačnú liečbu (rôzne techniky mobilizácie, manipulácie a trakcií), masáže a mäkké techniky. K dispozícii máme aj prístroj Intensive massager určený na proprioceptívnu stimuláciu chodidiel. Na diagnostiku používame dotazníkové metódy tradičnej čínskej medicíny, pulzovú diagnostiku, diagnostiku z jazyka. Jedinečnou diagnostickou metódou vykonávanou u nás je EAV vyšetrenie so zhotovením bioinformačného roztoku s cielenou homeopatickou liečbou.
V súlade s platnou novelou liečebného poriadku sa výkony v akupunktúre a TČM vykonávajú na základe priamej platby podľa platného ponukového cenníka.

EAV:
EAV – elektroakupunktúra podľa Dr. Volla je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie pri ktorom sa zo špeciálnych merných elektroakupunktúrnych bodov na povrchu ľudského tela snímajú bioenergetické potenciály vnútorných orgánov s ktorými sú merné body spojené. Meraním zistené odchýlky regulačných procesov od normy lekárovi umožnia odhaliť poruchy daných orgánov a orgánových systémov, a tým určiť správnu diagnózu. Následne vieme aj vytestovať vhodné homeopatikum či nozódu a vybrať správnu kombináciu akupunktúrnych bodov na následnú liečbu akupunktúrou. EAV je teda metódou, ktorá spája akupunktúru s homeopatiou. Toto vyšetrenie umožní rýchlo a spoľahlivo určiť diagnózu a závažnosť ochorenia. Táto metodika má veľký význam predovšetkým z hľadiska prevencie, pretože sa tak zistia mnohé ochorenia ešte v latentnom či driemajúcom štádiu ( na ešte len informačnej úrovni), ktoré sa ešte navonok neprejavili ( ale pacient ich už pociťuje) a konvenčnou diagnostikou tu nemožno ešte zistiť odchýlku od normy. Preto včasným zásahom vďaka prevencii môžeme predísť vypuknutiu choroby. EAV vyšetrenie rýchle stanoví nielen príčinu ochorenia a vytestuje vhodné homeopatikum, nozódu, vitamín, atď., ale je schopné aj určiť, či klasický liek, ktorý užívate je pre vás dobrý alebo nie a môže vaše problémy zhoršiť. Kontrolné EAV meranie poskytuje lekárovi dôležitú spätnú väzbu a informuje ho o priebehu a o úspešnosti doposiaľ vykonávanej liečby.
V súlade s platnou novelou liečebného poriadku sa výkony v elektroakupunktúre vykonávajú na základe priamej platby podľa platného ponukového cenníka.

Homeopatia:
Homeopatia je mimoriadne populárna a účinná holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá pracuje na princípe úzkeho prepojenia mysle a tela. Funguje na základe liečenia podobného podobným, teda sa na liečbu používa také homeopatikum, ktorého symptomatológia má čo možno najväčšiu podobnosť s chorobnými príznakmi pacienta (zákon podobnosti). Zdrojom pre väčšinu homeopatických liečiv sú rastliny, no dôležitú časť tvoria aj prípravky minerálneho a živočíšneho pôvodu. Homeopatiká riešia ako fyzické tak i psychické problémy človeka. Známy je ich účinok pri liečbe akútnych a chronických zápalov, infekcií, nespavosti, depresii, úzkosti a strachu. Sú učinné aj v liečbe alergií, hormonálnych porúch či porúch imunity. Na našom pracovisku predstavuje homeopatia prídatnú formu liečby k akupunktúre, čím je účinok oboch týchto metód výraznejší.

Akupunktúra Akupunktúra Akupunktúra